ALPINE SKIVETTREGLER RØLDAL SKISENTER

Enhver skiløper må forholde seg slik at han ikke skader seg selv eller andre.
Alle må avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk i bakken.
Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening.
Den som kommer bakfra, har ansvaret for å unngå kollisjon.
Den som kjører inn i, eller krysser en bakke, må påse at dette skjer uten fare.
Det samme gjelder etter stans.
Stopp ikke på trange og uoversiktlige steder. En skiløper på vei oppover må bare benytte ytterkanter av bakken.
Skistoppere er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.
Følg skilting, merking og anvisninger.
Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Skipatruljen gir deg informasjonen og hjelpen du trenger om du vil ha bistand eller lurer på noe. Skipatruljen har base ved øvre varmestue, du finner oss ved snøscooterene. For direkte kontakt, ring skipatruljen på 53 65 48 00

Hold avstand til prepareringsutstyr, sikkerhetsavstand 25 meter. Utenom skisenterets åpningstid er skisenteret å betrakte som et anleggsområde.

Skisenteret har en godt utstyrt skishop med skredutstyr, hjelmer og annet du trenger i fjellet. Stikk innom for å se vårt rikholdige utvalg og gode priser!


SMX, Snowscoot, Airboard og lignende kan ikke benyttes i anlegget etter retningslinjer gitt av taubanetilsynet. Rattkjelke kan benyttes med siste tur på toseters stolheis opp, og gamleveien ned, på eget ansvar. Alle kjelker må festes til kroppen.

Vi oppfordrer alle våre gjester til å bruke hjelm, vi har gratis hjelmer til utlån!

Det forventes at alle besøkende følger disse regler. Brudd på reglene medfører bortvisning fra anlegget og tap av heiskort.

SIKKERHET UTENFOR PREPARERTE NEDFARTER
Røldal Skisenter har off-pist muligheter i særklasse. Kjøring utenfor preparerte nedfarter medfører økt risiko, bl.a. steiner, stup og mulig skredfare. All kjøring utenfor de tilrettelagte og merkede nedfartene skjer på eget ansvar og risiko. Følg skiltene i bakken.

Skipatruljen og tråkkemaskinførere har inngående kunnskap til snøhistorikk, og bistår gjerne med informasjon om snøen. Dersom du velger å kjøre utenfor preparerte nedfarter er det du selv som må ta den endelige vurderingen på om området du har planlagt å kjøre i er trygt. Kjøring i potensielt skredfarlig terreng (områder med mer enn 30 graders helning eller utløpsområder under bratte heng) fordrer kunnskap om skredvurdering, nødvendig utstyr (minimum skredsøker, søkestang og spade) og kunnskap i bruk av utstyret.

Snøskredfare varsles etter den internasjonale skredfareskalaen fra 1 til 5. Fra midten av januar finner du snøskredvarsel her: http://www.varsom.no/Snoskred/Roldal/

Fjellene og nedbørsmengdene i Røldal gjør at du, dersom du velger å kjøre utenom de preparerte nedfartene, må legge ekstra merke til:
- Vindtransport av snø
- Nysnømengde siste dager
- Temperaturendringer
- Svake punkter (Rollovers og omvendte skåler som skaper spenning og strekk i snøen)
Værstasjonen på http://roldal.no/r%C3%B8ldal-skisenter-sn%C3%B8dybde/live gir informasjon om vindretning, vindstyrke, temperatur med mer i realtid og historikk. 

Nedbørsmengdene i Røldal gjør at svakere lag lenger ned i snøen som oftest kollapser relativt raskt, så når du graver snøprofil er halvannen til to meter som regel tilstrekkelig.

Vi anbefaler at alle som planlegger turer utenfor preparerte nedfarter gjør seg kjent med terrenget på forhånd. http://skredkart.ngi.no er et ypperlig verktøy for å se terrengets helning. Holder du deg til ufargede og grønne områder som ikke ligger direkte under mørkere områder er du alltid på trygg grunn!