Skisenteret

Røldal Skisenter har off-pist muligheter i særklasse. Kjøring utenfor preparerte nedfarter medfører økt risiko, bl.a. steiner, stup og mulig skredfare. All kjøring utenfor de tilrettelagte og merkede nedfartene skjer på eget ansvar og risiko. Følg skiltene i bakken. Skipatruljen og tråkkemaskinførere har inngående kunnskap til snøhistorikk, og bistår gjerne med informasjon om snøen. Dersom du velger å kjøre utenfor preparerte nedfarter er det du selv som må ta den endelige vurderingen på om området du har planlagt å kjøre i er trygt.

Off piste guiding

Røldalsguidane gir deg trygge opplevelser utenfor de preparerte løypene i Røldal, og de lokalkjente guidene viser deg den beste snøen, hver gang. Klikk deg inn på www.roldalsguidane.no for bestilling. 


Kjøring i potensielt skredfarlig terreng (områder med mer enn 30 graders helning eller utløpsområder under bratte heng) fordrer kunnskap om skredvurdering, nødvendig utstyr (minimum skredsøker, søkestang og spade) og kunnskap i bruk av utstyret. Snøskredfare varsles etter den internasjonale skredfareskalaen fra 1 til 5. Du finner snøskredvarsel her: http://www.varsom.no/Snoskred/Roldal 

Fjellene og nedbørsmengdene i Røldal gjør at du, dersom du velger å kjøre utenom de preparerte nedfartene, må legge ekstra merke til: - Vindtransport av snø - Nysnømengde siste dager - Temperaturendringer - Svake punkter (Rollovers og omvendte skåler som skaper spenning og strekk i snøen)

Værstasjonen på http://roldal.etp5.etp.no/roldal/media/ gir informasjon om vindretning, vindstyrke, temperatur med mer i realtid og historikk. Fra mobil kan du bruke adressen http://roldal.etp5.etp.no/roldal/iwdl/#home

Nedbørsmengdene i Røldal gjør at svakere lag lenger ned i snøen som oftest kollapser relativt raskt, så når du graver snøprofil er halvannen til to meter som regel tilstrekkelig. Vi anbefaler at alle som planlegger turer utenfor preparerte nedfarter gjør seg kjent med terrenget på forhånd. http://skredkart.ngi.no er et ypperlig verktøy for å se terrengets helning. Holder du deg til ufargede og grønne områder som ikke ligger direkte under mørkere områder er du alltid på trygg grunn!