Røldal skisenter ligger høyt til fjells, og med utgangspunkt i våre heiser er det mulig å ta seg ut i potensielt skredfarlig terreng. De preparerte nedfartene, og områdene i umiddelbar tilknytning til disse er alltid trygge. Velger du å bevege deg ut av de preparerte nedfartene er du på eget ansvar. Vi oppfordrer besøkende som oppsøker områder utenfor de preparerte nedfartene til å gjøre seg kjent med skredfaren og foreta egne vurderinger. Oppdatert skredvarsel finner du på varsom.no

Skredvarsel for Røldalsfjellene