0
Shares

Det er historielaga i Vest-Telemark og einskildpersonar i Røldal som er årsaka til at vi i dag har høve til å gå pilegrimsvandringa. Det var dei som tok på seg arbeidet med å lokalisere vegen, rydde og merke han. Saman med tidlegare pilegrimsprest i Nidaros, Rolf Synnes, organiserte dei den fyrste vandringa. Dei er framleis eigarar av prosjektet.


Pilegrimsvegen representerer gamal kulturhistorie, det same gjer bygdene og landskapet han går gjennom. Mellomalderen sine pilegrimsvandringar til Røldal er ein del av den historia vegen ber på.

Historielaga er framleis engasjerte i avviklinga av den årlege vandringa. Dei stiller med kjentmenn som er førarar på alle dagsetappane. Dei kjenner både vegen og den kulturhistoria som er knytt til han. Undervegs vil dei stoppe og fortelje om det som er av interesse.

Med på vandringa vert ein kyrkjeleg person som er vandringsleiar på heile turen, og vil halde små, daglege tekstmeditasjon, anten ute i friluft, eller i dei kyrkjene vi vitjar på vegen.
Ut over dette er turen slik at kvar einskild legg i han det ein ynskjer.

Frå aust er det organiserte turar på 3, 8 og 10 dagar, den lengste turen tek til i Seljord. Frå søraust går ein krevjande men naturskjønn 5 dagars tur frå Hovden i Setesdal. Frå sør går 5 dagars tur frå Stavanger, her er det og mogleg å gå delar av turen.

www.roldalstavkyrkje.no

0
Shares

AMPZ_THANK_YOU

Close

AMPZ_TEXT_FLYIN